تماس با ما

فرم ارتباط با ما

ارتباط با ما

برای ارتباط با دندانپزشکی دکتر یادی از طریق آدرس زیر اقدام کنید:

آدرس : اهواز ، نبش کیانپارس شش شرقی ، درمانگاه پرتوپارس ، دندانپزشکی دکتر یادی


تلفن : 09002608040
تلفن : 09030123432