درباره ما

درباره لبـخنـد پـارسـی

دندانپزشکی دکتر یادی در اهواز با نام لبخند پارسی ، مدرن ترین دندانپزشکی ترمیمی غرب و جنوب کشور می باشد که تلاش خود را بر مبنای ارائه خدمات در تراز جهانی به وسیله مدرن ترین تجهیزات و جدیدترین روش های علمی قرار داده است.

ما به عنوان یک مجموعه دندانپزشکی در اهواز تلاش کرده ایم که با قیمت مناسب ، خدمات دندانپزشکی ترمیمی را با جدیدترین روش های علمی روز دنیا برای اولین بار در خوزستان ارائه دهیم.

تلاش این مجموعه ارتقای سطح دانش و مهارت از طریق حضور مداوم در دوره های بین المللی داخلی و خارجی و بررسی دائمی آخرین مقالات علمی معتبر می باشد.